معرفی کتاب؛ حماسه کاوه

» معرفی کتاب؛ حماسه کاوه

خاطرات و زندگی نامه شهید سردار محمود کاوه


دیباچه؛

مقام معظم رهبری حضرت آیت الله امام خامنه ای؛

 خوب است من از برادر شهید عزیزمان، محمود کاوه یاد کنم که من، او را از بچگی اش میشناختم. پدر این شهید، جزو اصحاب و ملازمین همیشگی مسجد امام حسن (ع) بود که بنده آنجا نماز می خواندم و سخنرانی می کردم. دست این بچه را هم می گرفت با خودش می آورد و

من می دانستم همين يك پسر را دارد....


 دريك چنین محیط فکری، این جوان تربیت شد و جزو عناصرکم نظیری بود که من او را و در صدد خودسازی یافتم؛ حقیقتا اهل خودسازی بود، هم خودسازی معنوی و اخلاقی و تقوایی، هم خودسازی رزمی.

 يك فرمانده بسیار خوب بود از لحاظ اداره واحد خودش که لشکر ویژه شهدا يك واحد

خوب بود، جزو واحدهای کارآمد ما محسوب می شد و به این عنوان از آن نام برده می شد.

 خود او هم در عملیات گوناگونی شرکت داشت و کارآزموده میدان جنگ شده بود؛ از لحاظ نظم اداره واحد، مدیریت قوی ، دوستی و رفاقت با عناصرلشکر و از لحاظ معنوی ، اخلاق، ادب، تربیت، توجه وذكر، يك انسان جوان، اما برجسته بود.


نویسنده: حمیدرضا صدوقی

آخرین مطالب این وبلاگ