فرشته سقوط میکند؛ آیا کاخ سفید دچار بحران شده است

» فرشته سقوط میکند؛ آیا کاخ سفید دچار بحران شده است

تحلیل ۳ قسمتی های ریک رومن وو


المپیوس سقوط کرده است

لندن سقوط کرده است

فرشته سقوط کرده است

از ۳ قسمتی های جذاب سرویس مخفی(یگان حفاظت ریاست جمهوری آمریکا) است.

مجموعه ای که در آن ریاست جمهوری آمریکا در درون دچار بحران میشود.

در قسمت جدید معاون ریاست جمهوری با همکاری یک شرکت خصوصی قصد دارد با هدف اقتصادی جنگ با روسیه را کلید بزند.


همگی بر این باورند، هالیوود اصلا بی گدار به آب نمیزند و یقینا در آینده اتفاقی در کاخ سفید خواهد بود.

آخرین مطالب این وبلاگ