معرفی کتاب؛ قسمت دوم، جدال دو اسلام

» معرفی کتاب؛ قسمت دوم، جدال دو اسلام

جدال اسلام ناب محمدی ص و اسلام آمریکایی، گزیده جلد بیست و یکم صحیفه امام ره

کتاب جدال دو اسلام به کوشش انجمن فرهنگی_هنری شهید بهروز محمدی و انتشارات دفتر نشر معارف به چاپ رسیده است.

دیباچه؛

اولین و اصلی ترین نقطه در مبانی امام و نظرات امام مسأله «اسلام ناب محمدی» است؛ یعنی اسلام ظلم ستیز، اسلام عدالت خواه، اسلام مجاهد، اسلام طرفدار محرومان اسلام مدافع حقوق پابرهنگان و رنجدیدگان و مستضعفان. در مقابل این اسلام، امام اصطلاح «اسلام آمریکایی» را در فرهنگ سیاسی ما وارد کرد. «اسلام آمریکایی» یعنی اسلام تشریفاتی، اسلام بی تفاوت در مقابل ظلم، در مقابل زیاده خواهی، اسلام بی تفاوت در مقابل دست اندازی به حقوق مظلومان، اسلام کمک به زورگویان، اسلام کمک به اقویا، اسلامی که با همه اینها می سازد. این اسلام را امام نامگذاری کرد: «اسلام آمریکایی»

رهبر معظم انقلاب


آخرین مطالب این وبلاگ