مدیریت بحران؛ قسمت اول

» مدیریت بحران؛ قسمت اول

تعریف مدیریت بحران


واژه مدیریت بحران متشکل از دو واژه مدیریت به معنای هنر استفاده از توان منابع انسانی جهت نیل به هدف مشترک و بحران به معنای خارج شدن از حالت عادی می باشد.

مدیریت بحران در ۴ فاز مختلف سعی دارد از شدت حادثه کاهش داده و تلفات منابع انسانی را به صفر برساند؛

_مرحله پیش از بحران؛ پیشگیری

_مرحله آماده سازی؛ تمرین و آمادگی

_مرحله حین بحران؛ مقابله

_مرحله بعد از بحران؛ بازسازی


از اهداف والای مدیریت بحران در درجه اول جلوگیری از وارد آمدن تلفات جانی به کشور میباشد.


در کشور ما ایران، مدیریت بحران توسط دو سازمان بصورت جداگانه در حال پیگیری است؛


در بحث دفاعی و امنیتی؛ سازمان پدافند غیرعامل وابسته به ستادکل نیروهای مسلح


در بحث حوادث طبیعی؛ سازمان مدیریت بحران وابسته به وزارت کشور


ادامه دارد...

آخرین مطالب این وبلاگ