مدیریت بحران؛ قسمت دوم

» مدیریت بحران؛ قسمت دوم

ساختار مدیریت بحران در ایران

مدیریت بحران در کشور ما به دو بخش تهدیدات انسان ساخت و حوادث طبیعی تقسیم شده است که مدیریت هر بخش توسط دو سازمان جداگانه انجام میپذیرد.

۱_تهدیدات انسان ساخت؛ سازمان پدافند غیر عامل

تهدیدات انسان ساخت از قبیل حوادث صنعتی، بحران های زیست محیطی، جنگ، حملات تروریستی و... می باشد که توسط سازمان پدافند غیر عامل از زیر مجموعه های ستاد کل نیروهای مسلح اداره می شود.

سازمان پدافند غیر عامل دارای چندین قرارگاه تخصصی در حوزه های فعالیتی مختلف است که اسامی آنها به شرح زیر می باشد؛

۱_قرارگاه زیستی

۲_قرارگاه پرتوی

۳_قرارگاه اقتصادی

۴_قرارگاه کالبدی

۵_قرارگاه شیمیایی

۶_قرارگاه مردم محور

۷_قرارگاه سایبری


هر کدام از این قرارگاه ها وظیفه دارند در حوزه ماموریت ابلاغی خود به انجام وظایف محوله بپردازند.


۲_حوادث طبیعی؛ سازمان مدیریت بحران وزارت کشور

سازمان مدیریت بحران زیر مجموعه وزارت کشور بوده و سطح عملیات آنها در سطح استانی می باشد.

مسئول اصلی مدیریت بحران در کشور وزیر کشور و معاون ایشان رئیس سازمان مدیریت بحران می باشد، در سطح استانی هم استانداران مسئول مدیریت بحران استان بوده و معاون آنها معاونت مدیریت بحران استانداری می باشد.


ادامه دارد...


منابع؛

کتاب الگوها و دیدگاه ها در مدیریت بحران/دکتر شهرام علمداری

سایت رسمی سازمان پدافند غیر عامل/پایداری ملی

آخرین مطالب این وبلاگ