معرفی کتاب؛ نقاب ها...

» معرفی کتاب؛ نقاب ها...

جریان شناسی نفوذ در تاریخ انقلاب اسلامی ایران

نویسنده؛ محمد علی الفت پور

نگاهی به پیدا و پنهان ۳۶ پرونده نفوذ و استحاله سیاسی، فکری و فرهنگی در ایران


دیباچه؛

جریان شناسی سیاسی سالهای اخیر به خصوص سالهای حساس بعد از انقلاب، پر است از وقایعی که دانستن آنها می‌تواند در فهم و شناخت بسیاری از اتفاقات و بازیگران این عرصه در حال حاضر، مهم و موثر تلقی شود.

موارد متعددی نیز از نفوذ های موفق در این سالیان وجود دارد که کمتر کسی شنیده یا کمتر کسی به جزئیات می‌تواند درباره ی آن صحبت کند...آخرین مطالب این وبلاگ